Okategoriserade

Kallprat – ett radioinslag

Jag pratade lite i radion om att kallprata. Kallprat fyller en viktig funktion i samtal och i våra liv, även om det har låg status i många sammanhang.

Vad tycker du om att kallprata?

Om kallprat i P4 Västerbotten.

 

Annonser
Okategoriserade

Återskapa eller bryta mönster?

I min forskning, som i mycket annan, utgår jag ofta från att det finns vissa föreställningar som vi förhåller oss till, exempelvis gällande de som finns om kön. Min återkommande stötesten är den gamla föreställningen om kvinnor som humorlösa, som jag menar lever kvar underliggande även om ganska få skulle uttala den.

Men hur många gånger kan jag ägna mig åt att uttala den här föreställningen utan att reproducera den? Ingen gång?

Ofta känner utgör den en bas för mina senare antaganden, som återkommande visar på att kvinnor har svårare när de ska göra humor. Den motvind som kvinnor ofta arbetar i  har kanske att göra med den där gamla sura föreställningen, som jag för övrigt har för avsikt att ta livet av. Samtidigt känner jag att jag återskapar föreställning bara genom att uttala den.

Så, var går gränsen? När måste vi sluta prata om gamla föreställningar som eventuellt finns kvar och som vi förhåller oss till för att tillåta dem att dö ut? I vilket läge bryter vi mot maktstrukturer genom att inte prata om dem? Gör vi ens det?