Om Språkfeminism

 

Vad är språkfeminism? För att utreda den frågan definieras här de båda orden i sammansättningen.

Språk

Språk är något vi använder dagligen, när vi skriver och när vi talar. Språk är handling, eftersom vi genom att tala eller skriva också utför olika handlingar,  genom vilka ord vi väljer att använda eller hur vi bemöter andra i samtal. Man kan säga att det språk vi använder och det vi gör med språk också blir till en ideologi. Och därför säger språk också något om hur vi ser på världen.

Feminism

Feminismen har många inriktningar och det finns lika många syn på feminism som det finns feminister. Minst. En grundpremiss som man ändå brukar kunna utgå från är att

  1. kvinnor generellt sett och som grupp betraktat är underordnade män som grupp betraktat.
  2. dessa förhållanden ska ändras.

Det är också premisser som jag grundar min syn på feminism i.

Språkfeminism

Utifrån dessa två definitioner kan man säga att språkfeminism är ett slags kritiskt förhållningssätt till hur vi kan använda språket får att uppnå jämställdhet. Ibland måste vi bli mer medvetna om att ord vi använder eller beteende i samtal kan verka exkluderande. Språkfeminism kan ses som ett verktyg som har för avsikt att göra språket och våra språkliga handlingar mer inkluderande.

Jag som driver Språkfeminism är språkforskare inom fältet för språk och kön. I min forskning försöker jag synliggöra maktstrukturer i samtal. Framför allt forskar jag om maktrelationer i humor och i idrott.

Här på Språkfeminism skriver jag om språk och feminism och om språkfeminism.